Nadir Biyopsiler

Perkütan (ciltten girerek) yapılan ve ultrasonografi, tomografi gibi görüntüleme yöntemleri rehberliğinde uygulanan kesici iğne biyopsileriyle, beyin, omurilik ile mide ve barsakların iç kısmı dışında neredeyse vücudumuzun tüm bölgelerinden başarıyla örnek alınabilir. Bunun için uygulayıcı hekimin deneyimi, iyi görüntüleme (ultrason, tomografi, emar, PET-CT gibi) ve sıvı-hava enjeksiyonu gibi bazı manipülasyonların uygulanması çok önemlidir. Aşağıdaki örneklerde, bölümümüzde yaptığımız bazı nadir biyopsi olguları sunulmuştur. Bu örnekler, perkütan iğne biyopsisinin uygulama alanının aslında ne kadar geniş olduğunu ve hastalara ne ölçüde yararlı olabileceğini ortaya koymaktadır.