Ultrasonografi nedir? Ne işe yarar?

Ultrasonografi (US), radyasyon içermeyen, ses dalgaları aracılığıyla görüntü elde edilen ve pek çok hastalığın tanısında kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. Yan etkisi, ağrı ya da acıya sebep olan bir yöntem değildir. Gebe ve çocuklarda ilk tercih edilecek görüntüleme yöntemidir. Karındaki iç organların görüntülenmesinde, kas iskelet sistemi hastalıklarında, gebelikte gebelik takibinde, çocuk hastalarda, meme hastalıklarında vb. birçok durumda ilk kullanılan güvenli bir yöntemdir. Yüzeyel yerleşimli tiroid, lenf nodu, testis, kas ve tendon yapıları ile eklemlerin yanısıra vücut içerisinde endoskopi yöntemiyle erişilemeyen kısımların görüntülenmesi ultrasonografi ile mümkündür. Bu alanlara yönelik hastalıkların teşhis edilmesi, takibi ve kontrolü süreçlerinde ultrasondan faydalanılır. Biyopsi işlemleri ultrason kılavuzluğunda yapıldığında patolojik doku görülerek işlem yapıldığı için doğru tanıya ulaşım daha kolay olacak ve biyopsi tekrarlarının önüne geçilebilecektir. Gerçek zamanlı ve dinamik görüntü elde etme şansı mevcuttur.

Ultrasonografi Kullanım Alanları Nelerdir?

Ultrasonografi çocuklarda ilk tercih edilecek görüntüleme yöntemidir. Gebelik takibinde hem annenin hem bebğin takip ve kontrollerinde kullanılır. Gebe ve emziren kadınlarda ilk kullanılacak görüntüleme yöntemidir. Safra kesesi, karaciğer, pankreas hastalıklarının araştırılmasında, safra kesesi ve böbrek taşlarının değerlendirilmesinde, meme, kolaltı ve diğer yumuşak doku ve yüzeyel dokuların  tümöral ya da enfeksiyoz hastalıklarının değerlendirilmesinde, kas tendon ve eklemleri değerlendirmede, tiroid boyut ve hastalıklarında, testis, yumurtalık, rahim ve prostat gibi organların hastalıklarını değerlendirmede, kist ve biyopsi gibi girişimlerde kılavuz yöntem olarak kullanılır. Ayrıca tedavide de lazer, mikrodalga, kriyoablasyon gibi yöntemlere kılavuzluk edebilir.

Tetkik kaç dakika sürmektedir?

Ultrasonografi tetkiki bakılan organın türüne göre veya incelenecek alana göre değişmekle birlikte ortalama 20-60 dakika sürmektedir.

Tetkik öncesi yapılması gerekenler?

Ultrasonografi tetkiki için özel bir hazırlık gerekmemektedir. Alt karın bölgesi için yapılacak ultrasonografilerde hafif derecede idrara sıkışık olmak görüntülemeyi kolaylaştıracaktır. Üst karın bölgesi için yapılacak ultrasonografilerde ise 4-6 saat açlık pankreas ve safra kesesi gibi organların daha iyi görüntülenmesini sağlayacaktır.

Tetkik sonrası dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Tetkik sonrasında özel olarak dikkat edilecek bir husus bulunmamaktadır. Tetkik sonrasında elde edilen bilgiler ve bulgular bir rapor olarak dokümente edilmekte ve hastaya/ilgili doktoruna sunulmaktadır.

***** Bölümümüzde 3 adet Doppler özelliği bulunan  (SIEMENS, Toshiba ve General Electric) Ultrasonografi/ Doppler Ultrasonografi cihazı bulunmaktadır.