Ultrasonografi (USG)

Ultrasonografi nedir? Ne işe yarar?

Ultrasonografi, uzun yıllardır tıp alanında kullanılan, radyasyon içermeyen bir görüntüleme yöntemidir. Radyasyon içermemesi nedeniyle gebelerde ve çocuklarda en sık tercih edilen görüntüleme metodudur. Karındaki iç organların görüntülenmesinde, kas iskelet sistemi hastalıklarında, gebelikte, meme hastalıklarında vb bir çok durumda ilk kullanılan güvenli bir yöntemdir.

Ultrasonografi ses dalgaları ile çalışmaktadır, radyasyon içermez.  Vücuda, tıpta kanıtlanmış bir zararı bulunmamaktadır.

Tetkik kaç dakika sürmektedir?

Ultrasonografi tetkiki bakılan organın türüne göre veya incelenecek alana göre değişmekle birlikte ortalama 20-60 dakika sürmektedir.

Tetkik öncesi yapılması gerekenler?

Ultrasonografi tetkiki için özel bir hazırlık gerekmemektedir. Alt karın bölgesi için yapılacak ultrasonografilerde hafif derecede idrara sıkışık olmak görüntülemeyi kolaylaştıracaktır. Üst karın bölgesi için yapılacak ultrasonografilerde ise 4-6 saat açlık pankreas ve safra kesesi gibi organların daha iyi görünlmesini sağlayacaktır.

Tetkik sonrası dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Tetkik sonrasında özel olarak dikkat edilecek bir husus bulunmamaktadır. Tetkik sonrasında elde edilen bilgiler ve bulgular bir rapor olarak dokümente edilmekte ve hastaya/ilgili doktoruna sunulmaktadır.

Örnek Ultrason Görüntüsü