Kemik Biyopsisi

Kemikte hem iyi huylu hem de kötü huylu tümörlere sıkça rastlanır. Kötü huylu tümörler yani kanserler kemik dokusundan kaynaklanabildikleri gibi (primer kanserler) başka organlardan kaynaklanıp kemiğe yayılmış (metastazlar) olabilirler. Kemikte görüntüleme yöntemleriyle şüpheli bir kitleye rastlanırsa, bu durumu aydınlatmak için biyopsi yapmak gerekir.

Diğer organlarda olduğu gibi, kemikte de ideal biyopsi yöntemi iğne biyopsisidir. Cerrahi yöntem, genel anestezi ve ameliyat gerektirmesi, komplikasyon oranının daha yüksek olması ve hastanede kalış gerektirmesi gibi nedenlerden dolayı son çare olarak düşünülmelidir. Kemikte iğne biyopsisi iki şekilde yapılabilir:

Standart kesici iğne (trukat, kor) biyopsisi: Kemikteki kitle bazı durumlarda kemiğin korteks adı verilen sert dış tabakasını parçalayarak dışarı taşar. Bu gibi durumlarda, sert kemik korteksi iğne ile geçmek gerekmediğinden, diğer yumuşak doku biyopsilerinde olduğu gibi, kemikten dışarı taşan bu kitleden kesici iğne ile kolayca biyopsi alınabilir. Bu amaçla ultrason ya da tomografi rehberliğinden yararlanılabilir.

Kalın iğne biyopsisi: Birçok durumda, şüpheli kitle kemiğin içindedir ve kemiğin sert dış tabakasını (korteks) delerek ulaşmak gerekir. Bu durumlarda, önce tomografi rehberliğinde kalın bir iğne ile ciltten girilerek korteks delinir ve şüpheli kitleye ulaşılır. Daha sonra, bu iğnenin içinden gönderilen ayrı bir kesici sistem ile kemikten 2-3 mm kalınlığında uzun bir parça alınır ve iğneler çekilerek işlem sonlandırılır.

Tomografi rehberliğinde kemik biyopsisi

Kemik biyopsisi, diğer biyopsiler gibi, lokal anestezi altında iğne deliğinden yapılan, hasta için konforlu ve doğruluğu son derece yüksek bir biyopsi yöntemidir. Bazı durumlarda, kemik biyopsisi perkütan ablasyon gibi tümörü tahrip eden veya vertebroplasti-sementoplasti gibi kemiği güçlendiren tedavilerle kombine olarak yapılabilir. Bu durumda, tek bir işlemle hem tanı konur hem de o bölgeye tedavi uygulanmış olur.