Doppler Ultrasonografi nedir?

Doppler ultrasonografi, ses dalgaları yardımıyla dokudaki veya damarlardaki kan akımının gösterilmesi yardımıyla damarsal hastalıkların tanısında kullanılan bir tanı yöntemidir.

Doppler USG güvenli midir?

Doppler USG, radyasyon içermeyen, bu nedenle tüm insanlarda, çocuklarda ve gebelerde  güvenli bir şekilde kullanılan bir tanı aracıdır. Doppler USG, hazırlık gerektirmeyen risksiz ve acısız bir işlemdir, kolay ve hızlı sonuç verir, herhangi bir yan etkiye neden olmaz

Doppler Ultrasonografi hangi hastalıklarda kullanılır?

Doppler USG, damar pıhtılaşmaları, atardamar veya toplardamar darlıkları ya da tıkanıklıkları, damarların balonlaşması, damar genişlemeleri, gebelikte fetüsün damarlarının ve kalbinin incelenerek fetüs sağlığının değerlendirilmesi, yumurtalık ve testislerin damarsal yapılarını değerlendirmede acil bir patoloji olan yumurtalık ve testis torsiyonunda tanı konulmasında testis damarsal genişlemesi ile karşımıza çıkan ve testis ağrısına neden olan variskoselin değerlendirilmesinde, inme hastalarında boyundan beyne giden şah damarlarının değerlendirilmesinde, vücudumuzda herhangi bir yerde saptanan damarsal beslenmesinin tayininde, hipertansiyon hastalarında hastalık nedeni olabilen böbrek atardamarlarına bağlı darlıkların değerlendirilmesi gibi birçok durumda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Özellikle varis değerlendirilmesinde deneyimli radyolog tarafından Doppler USG yapılması hem tanı hem tedavi açısından çok önemlidir.

Çekime engel olan ya da sonuçları olumsuz etkileyen faktörler

  • Çekim sırasında hareketsiz duramamak,
  • Aşırı obezite,
  • Düzensiz kalp ritimleri (aritmi) veya kan akış düzenini değiştirebilecek kalp hastalığı,
  • Kol veya bacakta kan akışını yavaşlatabilecek ısı düşüklüğü,
  • İncelenecek bölgede açık bir yara bulunması.
Karaciğerin ana toplardamarı olan portal venin renkli Doppler Ultrason görüntüsü.

***** Bölümümüzde 3 adet Doppler özelliği bulunan  (SIEMENS, Toshiba ve General Electric) Ultrasonografi/ Doppler Ultrasonografi cihazı bulunmaktadır.