Çocuk (Pediatrik) Radyolojisi nedir?

0-16 yaş arasındaki bireylerin radyolojik değerlendirmesini yapan bölümdür. Çocuklar büyümeye ve gelişmeye devam ettikleri için onların gelişim basamaklarını bilen hem değerlendirmede hem de direk grafi, bilgisayarlı tomografi gibi radyasyon ile çalışan incelemelerde yetişkinlerden farklı doz planlaması yapabilecek merkezlerde değerlendirmeye ihtiyaç duyulmaktadır.

Neden Çocuk Radyolojisi?

‘ÇOCUKLAR KÜÇÜK YETİŞKİNLER DEĞİLDİR!’ Özellikle sağlık söz konusu olduğunda bu daha da önemlidir. Çocuğun kendine has hastalıkları ve her yaş grubunda görülen ancak çocuklarda seyri farklı olan hastalıklar konusunda ayrıntılı bilgi ve birikime sahip kişilerce incelemenin yapılması tanı ve tedavi sürecinde hem klinisyene hem de aileye güven ve destek sağlar. Merkezimizde çocuklarınız, 2 yıl Cerrahpaşa Çocuk Radyolojisinde yan dal uzmanlık eğitimi almış ve bu konuda bilimsel çalışmaları bulunan uzman radyolog tarafından değerlendirilir.

Bazı radyolojik incelemeler radyasyonla çalışır ancak hastaya göre alınacak doz değeri ile ilgili düzenlemeler yapılabilmektedir. Özellikle çocuk hastalarda tetkik doz ayarlamasının çocuğa göre yapılması önemlidir. Merkezimizde bu titizlikle uygulanmaktadır.

Çocuklarda Hangi Radyolojik İncelemeler Yapılmaktadır?

Çocuklara ultrason, renkli ultrason, bilgisayarlı tomografi, diş filmi, floroskopik incelemeler ve röntgen filmi çekimi ve değerlendirmesi yapılmaktadır.

Ultrason ve renkli ultrason radyasyon içermeyen çocuklara güvenle uygulanabilecek radyolojik incelemelerdir.

Ultrason ile tiroid,lenf nodları,meme dokusu, kasık, cilt altı lezyonlar, kas ve tendon yapıları, eklemler, tüm iç organlar (karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak, böbrekler, böbreküstü bezleri, barsaklar,idrar yolları, idrar torbası, yumurtalık, rahim, testis, prostat) değerlendirilebilir.

İlk 3 aylık dönemde bıngıldak açık olduğu için kranial ultrason ile beyin ve kafa içi yapılar değerlendirilebilir.

Yenidoğan döneminde ülkemizde en sık görülen kas iskelet hastalığı olan gelişimsel kalça displazisi(kalça çıkığı) açısından tarama yapılmaktadır. Bu tarama 1-6 ay arasında Ultrason ile yapılır ve erken tanı ile tam tedavi mümkündür.

Yenidoğan döneminde sakral dimple denilen belde görülen gamze bazen omurilik ve omurilik kanalı ile ilgili problemlerin göstergesidir. Böyle hastalarda erken dönemde ultrason değerlendirmesi yapılır.

Doppler Ultrason(Renkli Ultrason) ile tüm damarsal yapılar, organların damarlanması, damar tıkanıklıkları, lezyon varsa lezyon kanlanması gösterilir. Ayrıca çocukluk çağında görülen ve acil tedavi gerektiren yumurtalık ya da testis torsiyonu yönelik incelemede ilgili organın renkli ultrason ile damar yapılarının değerlendirilmesi çok önemlidir.

Bilgisayarlı Tomografi, 3 boyutlu, kesitler hâlinde görüntülerin elde edildiği detaylı bilgi sunan ancak radyasyonla çalışan bir inceleme yöntemidir.  Bu nedenle çocuk hastalarda doz ayarlaması yapılması ve radyasyona hassas bölgelerin korunarak çekim yapılması çok önemlidir. Kısa süren bir inceleme olduğu için sabit durması gereken çocuklar genellikle tolere edebilmekte ya da uyurken inceleme yapılabilmektedir. Tüm iç organların, beyin, kemik yapılarının, yumuşak dokunun BT ile ayrıntılı değerlendirilmesi mümkündür. İlaçlı(kontrastlı) BT gereken durumlarda allerji öyküsü olanlarda gerekli premedikasyon planlanarak çocuğunuzun kilosuna göre damardan kontrast madde (ilaç) verilerek inceleme yapılır.  Kontrast madde damar yapılarının ve varsa lezyonların karakterinin belirlenmesi açısından gereklidir.

Röntgen ve Diş Röntgeni, büyüme gelişme geriliği, boy kısalığı gibi durumlarda sol el bilek grafisi ile kemik yaşı değerlendirilmektedir.

Akciğer grafisi, sinüs grafisi, kafa grafisi, ayakta direk karın grafisi, kemik yapıların grafileri, intravenöz pyelografi ve daha pek çok bölgenin grafisi merkezimizde çocuğa uygun doz ayarlaması yapılarak çekilmektedir. Ayrıca inceleme alanı dışında kalan bölgeler radyasyona maruz kalmaması için gerekli koruma yapılır.

Floroskopik incelemeler; Özafagus (yemek borusu) pasaj grafisi, ince barsak grafisi, voiding (işeme) sistoüreterografi, kontrastlı kolon grafisi fistülografi çekimleri yapılmaktadır. Koroziv madde içimi sonrası ya da doğuştan yemek borusu darlıkları olan hastalarda, ince barsak hastalıkları (inflamatuar barsak hastalığı, çölyak.. ), kalın barsak hastalığı (Hirschsprung hastalığı.. vb) diyafram hareketlerini değerlendirmede floroskopik incelemeler yapılmaktadır.

***Her ultrason odasında bulunan LCD ekrandan çocuğunuz çizgi filmini izlerken doktorunuz incelemesini tamamlar. Aynı gün sıra beklemeden hijyenik ortamda işleminiz tamamlanır ve hemen sonrasında raporunuzu alıp evinize gidebilirsiniz.